Tillämpningar
Open Search & Language Switcher

Haglöf Sweden utvecklar och tillverkar flera olika lösningar för att mäta vinklar i fält. 

Omkring år 1699 konstruerade Isaac Newton en vinkelmätare med två speglar. Sedan dess har utvecklingen rört sig framåt, men syftet för att mäta vinklar är mer eller mindre detsamma. Trigonometri är läran om samband mellan vinklar och sidor i en triangel. Trigonometri har sina största tillämpningar inom lantmäteri och navigation, men också t ex geometri och fysik. Vi använder trigonometri för skogsuppskattning i några av våra mest använda och noggranna instrumentlösningar.

Vertex IV ultraljudsmätare för vinkel, avstånd och höjd är ett klassiskt hjälpmedel, där det uppmätta avståndet tillsammans med två vinkelmätningar ger användaren ett snabbt och precist höjdmätningsresultat. Samma gäller för lasermätarna VL5 och L5 - vinklar, höjder och avstånd, plus en massa andra användbara funktioner! 

Haglöf Swedens elektroniska mätinstrument C I (vinkel) och EC II  (vinkel och höjd) erbjuder snabba resultat med minimal ansträngning. Andra kombinationer där vinkelmätning ingår är HCC (vinkel och kompass) och HCH (vinkel, höjd och kompass) samt ECII-R där vinkel och höjdmätning kombineras med volymformler och grundyteuppskattning med hjälp av en faktormätare.

Alla dessa Haglöf Sweden instrument kommer att ge noggranna och snabba resultat för vinkelmätning i skog och mark.