Tillämpningar
Open Search & Language Switcher

Arealsmätning kan ske på olika sätt och för varierande ändamål. För planteringar och anläggningsarbeten kan du ta reda på hur mycket jord, gödning och frö du behöver. Inom taxering och värdering behöver du mäta och kontrollera gränser, koordinatbestämma och navigera.

Haglöf Swedens välbeprövade instrumentlösningar och teknik är mycket användbar för många typer av mätarbete utomhus och har gett upphov till flera spin-off-produkter. En produkt som baseras på Vertex-instrumentets ytterhölje och ultraljudsteknik är XScape arealmätare. XScape kan med fördel användas vid anläggningsarbete på t ex golfbanor och liknande. Liksom i Vertex IV och DME instrumentsystem arbetar XScape med transponder T3 och centrumkäppen placerad i mitten av den yta som ska mätas upp. Upp till 65 mätpunkter kan mätas upp på varje yta och mätresultaten visas i instrumentets display. Avståndsmätningen i XScape kan också användas för att mäta kvadratiska ytor. Areaberäkning av ytor som ska planteras och golfgreener är exempel på användningsområden där XScape passar utmärkt. Med hjälp av mätresultatet kan du snabbt beräkna hur mycket frö, torv, mull eller gödsel som behövs för ytan och med ultraljudteknik begränsas du inte av tät vegetation eller hinder som skymmer transpondern på centrumkäppen.

Vid större arbeten används ofta GPS-teknik och även här kan vi erbjuda lösningar för att mäta areal. Med dataklaven DP II kan du jobba med mjukvaror som är anpassade till det arbete du ska utföra. Du kan använda en fristående GPS Bluetooth-enhet, eller välja den särskilda DP GPS-modul som är anpassad för DP II och som möjliggör koordinatsättning och navigering på ytor.