Tillämpningar
Open Search & Language Switcher

Deltahöjd avser den punkt på en tänkt/beräknad lina mellan två fasta positioner samt en punkt - ofta en kraftledning - där linhänget är som störst. 

Kraftledningsmätningar är ett segment där kontroll och underhåll är av stor vikt för att öka leveranssäkerheten av el till konsumenten. Utöver att hålla vegetationen på behörigt avstånd från ledningen, så ingår i underhållsarbetet också att kontrollera fashöjd och deltahöjd. Deltahöjden varierar med yttertemperaturen och varierar därför även under året och t http://pha..ans-ordonnance/ blog link.o.m under ett enskilt dygn. Deltahöjden spelar också roll vid beräkningen av de elektromagnetiska fälten kring en elledning.

Definitionen av deltahöjden är avståndet mellan en teoretisk linje mellan de noder där ledningen sitter i respektive stolpe och den lägsta punkten på ledningen mellan två elstolpar. Inte alla ledningsägare mäter deltahöjd, även om andra anser att det absolut måste kontrolleras.

Punkten kan räknas ut med hjälp av den inbyggda deltahöjdsfunktionen som finns i Haglöf Swedens VL5 och L5 instrument. Deltahöjdfunktionen i VL5 och L5 beräknar skillnaden mellan två höjder och använder det horisontella avståndet och höjderna från två fasta punkter för att beräkna höjden till en punkt på en tänkt rät linje. Om denna punkt inte är lokaliserad i mitten av de två fasta punkterna ökar vikten av att stå nära. Du ska också tänka på att alltid stå i lodrät position på den punkt där Deltahöjden ska mätas.