Tillämpningar
Open Search & Language Switcher

Att mäta avstånd är centralt i nära nog alla typer av skogliga mätningar. Provyteradier, avstånd till träd vars höjd ska mätas, avstånd till gränsträd vid användandet av grundytemätare mm. Beroende på noggrannhetskrav kan allt från hoftning, stegning, mätning med måttband, ultraljudsmätning eller lasermätning vara aktuellt. Haglöf Sweden har olika typer av avståndsmätare för att täcka olika behov och krav. 

DictanseInsturment1240x400

Vår välkända Walktax trådmätare är en klassisk mekanisk mätare där du använder mättråd för att t. ex mäta in avståndet mellan provytorna. Naturligtvis är vår tråd tillverkad i 100% bomull och den är också 100% nedbrytbar i naturen. Walktax har ett räkneverk som räknar meter och decimeter medan du går. 

Måttband fungerar bra om skogen där mätningarna utförs har begränsad undervegetation och endast lite störande grenverk. Nackdelen är att du måste gå fram och fästa måttbandet i mätobjektet, och att bandet sedan ofta fastnar i grenar och annan växtlighet. Det händer också ofta i skogen att sikten mellan förrättningsmannen och objektet som ska mätas är mer eller mindre skymd - och just där är Haglöf Swedens ultraljudsteknik oslagbar! Ultraljudsmätning fungerar i tät vegetation och tekniken och komponenterna i våra ultraljudssystem har testats och förfinats av användare världen över. Med en riktad transponder kan du mäta upp till 30 meter och ibland längre med avståndmätaren DME och T3 transponder. Om T3 transpondern sätts på den specialanpassade centrumkäppen med en s.k. spridare för att mäta i en full cirkel kan avstånd upp till 20 meter och ibland mer mätas upp.

Även om en gren är i vägen mellan transponder och mätinstrument, så söker ultraljudet det kortaste avståndet mellan de båda instrumenten. Avståndsmätare från Haglöf Sweden som inkluderar ultraljud är, förutom DME, också dataklavetillbehöret DP DME, samt höjdmätaren Vertex IV. För dig som ibland behöver mäta längre avstånd passar vår Vertex Laser VL5 bäst, ett kombinationsinstrument som förutom Vertex alla fördelar med ultraljudsteknik också erbjuder en högkvalitativ laser. Med vår laser kan du mäta utan transponder och avstånd upp till 6-700 meter. För långa avstånd och öppna ytor finns också det renodlade laserinstrumentet L5