Tillämpningar
Open Search & Language Switcher

Stammens längd har stor betydelse i den totala beräkningen för hur mycket ett träd - och i förlängningen en hel skog - är värd. Därför är höjdmätning av träd en viktig syssla!

Inom skogsnäring definieras trädhöjden som det vertikala avståndet från marknivå till den högsta gröna punkten på trädet. Inom all skoglig volymberäkning/taxering utgör höjden en viktig variabel och en relativt liten över- eller underskattning slår faktiskt hårt på resultatet. Ofta mäter man höjder på provträd oberoende av inventeringsmetod som t.ex. totalstämpling, cirkelytetaxering, snabbtaxering eller grundytemätning. Den dominanta trädhöjden ger en möjlighet att räkna ut produktivitet och tillväxt för beståndet.

Provträd kan dels väljas subjektivt av användaren - eller helt objektivt med hjälp av den provträdsgenerator som finns i våra dataklavar. Klaven piper till när det är dags att mäta ett provträd. Provträd skall man försöka ta i de flesta diameterklasser för att dataklavarna ska kunna skapa en så ”sann” höjdkurva som möjligt för det aktuella beståndet. Vid vissa inventeringar vill man samla in övre höjd som definitionsmässigt är medelhöjden av de 100 högsta träden/ha. Rent praktiskt brukar två träd per cirkelprovyta mätas.

Vertex IV från Haglöf Sweden har blivit ett standardinstrument i varje skogis fältutrustning. Vertex IV är tåligt, enkelt att använda och fungerar för att mäta avstånd, vinkel och trädhöjd också i den tätaste av skogar. Med inbyggd Bluetooth® och IR skickas den inmätta höjderna snabbt över till datasamlare eller dataklave. Instrumentet kompenserar för lutning i terrängen och är så väl beprövat att ingen längre tvivlar på att den effektiva ultraljudstekniken som vi använder i Vertex är oslagbart för att mäta just trädhöjder!

Vill du mäta längre avstånd än de runt 30 meter som Vertex ultraljud kommer upp i, rekommenderar vi VL5 - med alla funktioner och fördelar som finns i Vertex, plus en supereffektiv lasermätare med stort mätområde. Att VL5 dessutom har lagringskapacitet och kan bearbeta data gör ju inte saken sämre. Både Vertex IV och VL5 arbetar tillsammans med transpondern T3 vid ultraljudsmätning och höjdbestämningen görs genom trigonometrisk beräkning.

Oberoende av vilken metod man inventerar sin skog med kan inte nog poängteras hur viktigt det är med en korrekt och noggrann höjdmätning för att i slutändan få ett korrekt resultat.

Vi utförde själva en studie av höjdens betydelse vid taxering av ett bestånd. Studien gjordes i februari 2013, och resultatet av den visar att en systematisk underskattning - respektive överskattning - av trädhöjder slår hårt på volymen. I denna studie konstaterades att en meters felbedömning ger en felaktig volym med 5 %. En över- eller underskattning på tre meter ger 15 % i felberäkning, enligt vårt skogliga kalkylprogram Haglöf Management Systems (HMS) som används vid utbytes och volymsberäkningar.

Om du är intresserad att veta mer och att läsa hela rapporten, kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och fråga efter rapporten "Höjdmätningstest samt en studie över höjdens betydelse i volymstaxeringen".