Tillämpningar
Open Search & Language Switcher

Kalibreringsrutiner för skördare inom svenskt och nordiskt skogsbruk är mycket långt drivna. Rutinerna har utvecklats av maskintillverkare, av forskare vid Skogforsk och av systemtillverkare som Haglöf Sweden. Dataklaven DP II med Digitech Tape och programvaran Skalman v7 är helt kompatibla med StanForD 2010 kalibreringsstandard.

StanForD 2010 är den senaste uppdateringen av skogsbrukets globala standard för datahantering till och från skogsmaskiner, och för avverkning enligt kortvirkesmetoden. Standarden har funnits sedan slutet av 1980-talet. StanFord 2010 har ett koncept för att ange identiteter för maskiner, avverkningsobjekt, stammar och stockar. Systemet gör det teoretiskt möjligt att särhålla varje enskild stock och ge spårbarhet för modifieringar som görs av maskinens inställningar. Systemet möjliggör också en flexibelt styrd avverkning, vilka produkter som ska apteras och hur de ska apteras (längd, pris), vilken tid som helst och under pågående avverkning.

Produktionen per skördare kan rapporteras per stock. Detta ger möjligheter att avverka enligt kundspecifika önskemål. I framtiden kan man tänka sig att rapporteringen för varje stock kommer att ske online. Prognoser för framtida uttag och beräkningar kan göras utifrån det detaljerade underlaget från skördaren, och ett meddelande för återrapportering av geografisk information finns inbyggt i systemet.

Driftsuppföljning och analysering av olika maskinsystem och arbetslag är förbättrade jämfört med tidigare versioner av standarden. StanForD 2010s format är XML och detta underlättar för såväl systemutvecklare och för hanteringen av data i olika system. Data är strukturerad i olika meddelanden för styrning, produktionsrapportering, kvalitetssäkring och driftsuppföljning. För referenser och för att läsa mer om skördarkalibreringsstandard, se Skogforsk.se.

När mätresultat från skördaren används som betalningsgrund är skördarföraren också virkesmätare. Nettopriset sätts i skogen och inte på industrin, såväl vid slutavverkning som vid gallring. Vid inmätning på industri är det i princip köparen som bestämmer priset för virket, eftersom det är köparens prislista som används för beräkningar av kostnader för drivning och transport.

Det är viktigt att skogsägaren får rätt pris för sin skog. Säljarens ansvar slutar i princip när virket är mätt och registrerat i skördardatorn, och betalningen kommer när kostnaden för skördarens arbete är betald. När skördarmätta värden används ligger en stamprislista till grund för denna betalning. Denna prislista påverkas av medelstammått och bestäms från ett överenskommet volympris per fub mellan köpare och säljare. Allt beror på hur noggrant skördaraggregatet mäter, och därför är det viktigt med regelbunden och noggrann kalibrering! Minst två träd per arbetskift bör kontrollmätas.

Frimätning

Ladda hem information om mjukvaran pdf Skalman v7 för DP II (1.16 MB)