Tillämpningar
Open Search & Language Switcher

Skogsinventering och proffsiga lösningar för att stämpla, taxera och värdera skog är Haglöf Swedens starkaste kort - och kanske vårt största intresse!

Haglöf Sweden erbjuder en rad systemlösningar för effektivt mätarbete, för olika syften, användning, och med olika komplexitet i användning och beräkningar. Tillsammans med våra återförsäljare och större kunder har vi utvecklat specialanpassade instrumentsystem och mjukvaror för Sverige och marknader som t ex Frankrike, Tjeckien och Serbien.

Typiska mätvariabler i en skogsinventering kan innefatta saker som träds ålder, grundyta, stam/ha, diameter och medeldiameter, dominant trädhöjd, volym, tillväxt, biomassa och produktivitetskapacitet. Individuella träd i bestånd mäts, och data från flera bestånd kopplas ihop för att skala upp resultatet. Naturhänsyn vid t ex planerade avverkningar är viktiga då skogen har ett stort och reellt värde i vårt moderna samhälle, också utanför det rent ekonomiska. Naturvärdesinventeringar för hotade arter, särskilda biotoper och känsliga områden är inte bara forskarnas ansvar utan också industrins, med en ökad medvetenhet hos samhällets medborgare.

Fältadatainsamlingen görs med olika, anpassade instrument och mjukvaror. Data sammanställs med rapporter på t ex volym, värde, kostnader, ersättningar och mer, beroende på syftet med fältmätningen. Vår mest kompletta lösning i Sverige heter Estimate. Ett antal inbyggda funktioner inklusive navigering gör Estimate till ett effektivt verktyg vid fältarbete. Programmet är också kompatibelt med DP Add-ons som DP GPS och DP GPS DME för ökad effektivitet. Estimate är ett levande och flexibelt program och arbetar mot HMS (Haglöf Management System). För intrångsvärdering finns Estimate Kraft. I USA jobbar vi med ett ledande system som heter TCruise med tusentals användare och i ständig utveckling. TCruise är anpassat för användning med Haglöf Swedens dataklavar och HMS management system.

En stor del av Haglöf Swedens tillväxtborrar används för taxeringsarbete som nationella Riksskogstaxeringar på många olika marknader. Riksskogtaxeringens arbete och uppdrag i Sverige finns beskrivet här http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/hur-vi-jobbar/