Tillämpningar
Open Search & Language Switcher

Dendrokronologi är ett stort och växande användningsområde för tilllväxtborren.

Angående tillväxtborrar har Christer Karlsson på Siljansfors försökspark i Mora följande att berätta: ”Tillväxtborren används inom skogsbruket för att bestämma ålder och tillväxt hos levande träd. På senare år har ett nytt användningsområde blivit dominerande. Det kallas dendrokronologi. Här används tillväxtborren för att ta ur borrkärnor ur träd, men också från timmerhus och övriga träkonstruktioner som ska åldersbestämmas.

Egypt, Eastern Desert, January 2015. Coring Acacia tortillis. Photograph courtesy Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona. 
Photograph by P.P. Creasman. In photograph: W.E. Wright.
Equipment: Haglöf 16" Two-Thread, 5.15mm.Source: Purchased via Ben Meadows (USA)Research supported by US National Science Foundation grant number 1427574

Man mäter t ex bredd, densitet och innehåll av olika grundämnen i varje årsring, och jämför denna serie siffror med en referensserie. Så kan man göra exakta dateringar även på döda träföremål, t ex timmerhus. Dendrokronologin kan bestämma exakt vilket år ett träd har avverkats, dött eller påverkats av händelser i närmiljön. Ett av dendrokronologens viktigaste redskap är tillväxtborren – ett instrument med ursprung och historia i Kråkberg, Dalarna.” (http://www.slu.se/sv/institutioner/skoglig-faltforskning/forsoksparker/siljansfors-forsokspark/siljansfors-forsokspark/)

Eastern Desert, Egypt, January 2015. Coring Acacia tortillis. Photograph courtesy Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona. 
Photograph by P.P. Creasman. In photograph: C.H. Baisan.

Equipment: Haglöf 16" Two-Thread, 5.15mm.
Source: Purchased via Ben Meadows (USA)
Research supported by US National Science Foundation grant number 1427574

Vi är mycket glada och stolta på Haglöf Sweden över våra nära kontakter med olika utbildningsinstitut inom skogliga grenar, universitet och enskilda forskare över hela världen. Under många år har vi haft ett givande samarbete med Laboratory of Tree-Ring Research på College of Science, University of Arizona i Arizona i USA.

Fayoum, Egypt, January 2015. Coring Ficus sycomorus growing over irrigation trench. 
Photograph courtesy Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona. Photograph by P.P. Creasman. In photograph: C.H. Baisan.

Equipment: Haglöf 16" Two-Thread, 5.15mm.
Source: Purchased via Ben Meadows (USA)
Research supported by US National Science Foundation grant number 1427574

En av universitetets prominenta forskare, Ph.D Pearce Paul Creasman, har under en tid arbetat med ett arkeologiskt forskningsprojekt i Luxor, Egypten, och strax utanför Konungarnas dal. Många hundra borrprover från olika trädslag togs under perioden januari-februari 2015 med olika borrmodeller från Haglöf Sweden.

tamarisk in the desert4
Wadi el Gemal, Marsa Alam, Egypt. January 2015. Coring Tamarix aphylla in a wadi. 
Photograph courtesy Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona. Photograph by P.P. Creasman. In photograph: W.E. Wright.

Equipment: Haglöf 12", 12mm.
Source: Donated by Haglöf Sweden AB (courtesy Ingvar Haglöf, & Gabriella Haglöf)
Research supported by US National Science Foundation grant number 1427574

Enligt Dr Creasman var arbetet komplicerat då de inhemska träslagen är mycket svårborrade. Man har därför länge tagit det för omöjligt att utföra dendrokronologisk forskning i detta område.

Haj Ganjean Village, Egypt, January 2015. Coring Ziziphus spina-christi on a farm. 
Photograph courtesy Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona. Photograph by P.P. Creasman. In photograph: C.H. Baisan (lt) and W.E. Wright (rt), and local residents.

Equipment: Haglöf 16" Two-Thread, 5.15mm.
Source: Purchased via Ben Meadows (USA)
Research supported by US National Science Foundation grant number 1427574

Ökenträd som Acacia och tamarisk är mycket hårda, men Dr Creasman har enligt uppgift inte stött på problem vid sitt borrarbete. Man kunde medföra en stor mängd insamlade borrprover från expeditionen i Egypten. Dr Creasmans och hans teams arbete fortgår. Vi är tacksamma att få följa expeditionen och ta del av de resultat man får härifrån!

Fayoum, Egypt, February 2015. Coring Ziziphus spina-christi growing near the shrine of a local sheik. Photograph courtesy Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona. Photograph by P.P. Creasman. In photograph: C.H. Baisan.

Equipment: Haglöf 16" Two-Thread, 5.15mm.
Source: Purchased via Ben Meadows (USA)
Research supported by US National Science Foundation grant number 1427574

Vi är också mycket glada för alla fina bilder som vi har fått, och som vi publicerar med tillstånd av Dr Creasman, med referens till NSF grant #1427574 och The University of Arizona.

(Pearce Paul Creasman, Ph.D., Curator, Laboratory of Tree-Ring Research, Director, Egyptian Expedition; The University of Arizona; Tucson, Arizona, USA. http://ltrr.arizona.edu/)