Mätklavar
Open Search & Language Switcher

Effektivisera ditt fältarbete - Samla in korrekta mätdata på ett enkelt sätt och dela trådlöst med andra

DP Scanner möjliggör avläsning av streckkoder direkt med din DP II Computer Caliper eller Digitech® Professional dataklave. Med anpassad mjukvara i klaven blir modulen en integrerad del av instrumentet som styrs av klaven, och använder dess batteri, display och processor.

MD II - effektiv diametermätning och Bluetooth®

DP II dataklave - mångsidig, lätt att hantera och med uppdaterad teknik in i minsta detalj.

Mantax Black är en slitvarg bland manuella diameterklavar. Tålig, lättanvänd och ergonomisk!

Mantax Blue är en riktig klassiker i skogen! Finns i ett stort antal längder och skaltryck och används över hela världen i ur och skur för diametermätning.  

Gator Eyes laserpekare beställs och fabriksmonteras på Haglöf Swedens klavemodeller Mantax Black, Digitech Professional och DP II. 

Digitech Keyboard är ett digitalt tangentbord som passar till DP II och Digitech Professional.

Beställ din DP dataklave med Radio Enterknapp för ökad flexibilitet.

Digitech® Tape är ett digitalt måttband som förbättrar resultat och noggrannhet i stocklängdsmätning.

 Använd DP GPS DME-modulen med din DP dataklave för att navigera, positionera och mäta avstånd. Mer och bättre fältdata på kortare tid!

 Med DP GPS kan du navigera snabbt och säkert med din dataklave!

Med DP Postex kan du positionsbestämma träd och andra objekt med hjälp av din dataklave och ultraljudsteknik.

Använd DP DME tillsammans med DP II eller Digitech Professional för att mäta avstånd med ultraljud i provytan.

Hållare i specialplast som passar de flesta Haglöf Swedens klavemodeller. 

Marktax märksystem kan användas tillsammans med Haglöfs klavemodeller och har många utbytbara delar.