Mätklavar
Open Search & Language Switcher

Gator Eyes laserpekare beställs och fabriksmonteras på Haglöf Swedens klavemodeller Mantax Black, Digitech Professional och DP II. 

GatorEyes550x840

Gator Eyes Laserpekare

Gator Eyes möjliggör diametermätning på håll - och när Gator Eyes sitter på en dataklave som DP II kan du mäta övrehöjdsdiameter på en särskild höjd med hjälp av den inbyggda clinometerfunktionen i klaven samt korresponderande mjukvara. Gator Eyes är perfekt när det är svårframkomlig terräng och när du vill effektivisera ditt mätarbete.

 

Drag isär skänklarna och sikta längs stammens kontur med laserstrålarna

G1550x840 G2550x840

 

Sikta med laserstrålarna och skänklarna som om du stod vid trädet och mätte det fysiskt. Att mäta rätt med Gator Eyes kräver lite övning!

 

Ett vattendrag eller vindfällen i vägen...

Gator Eyes når långt, runt 30-40 meter och laserstrålarna ses bäst i lite mörk skog.

 

Övrehöjd och stora grenar...

När du vill mäta övrehöjdsdiameter men drar dig för att klättra, bära långa stavar eller stegar i fält kan du använda Gator Eyes. Vid användning med DP II och mjukvara kan höjden mätas och registreras (med det obligatoriska påslaget av 2.54cm) på en viss bestämd höjd. När Gator Eyes används med den mekaniska klaven Mantax Black ska diametern avläsas från en särskild "laserskala" som finns tryckt nedanför det vanliga skaltrycket.

GatorUnder550x840

Grön laser som används i Gator Eyes är väl synligt också i dagsljus men bör användas med försiktighet och aldrig pekas mot människor eller djur och inte heller riktas mot himlen. Särskilda säkerhetsföreskrifter, se separat produktblad.

pdf DP Tillbehör produktblad (1.45 MB)