Mätklavar
Open Search & Language Switcher

Digitech® Tape är ett digitalt måttband som förbättrar resultat och noggrannhet i stocklängdsmätning.

 

DigitechTape1550x840

Digitech® Tape

Haglöf Swedens Digitech Tape är ett elektroniskt måttband för mätning och registrering av främst stocklängder tillsammans med dataklaven DP II eller Digitech Professional. Förutom att Digitech Tape är en del i det flexibla skördarkalibreringssystemet Skalman® från Haglöf Sweden kan detta måttband också med fördel användas för olika typer av timmermätning och klassificering. Längder upp till 7 meter mäts och kan registreras direkt i dataklavens programvara med minimalt antal felkällor och en enklare och säkrare hantering än med mekaniska måttband. 

 

Att mäta timmer

 

DPIIDTT550x840 DPIIDTT1550x840

 

Digitech Tape har en smidig och följsam mätvajer med en krok som fästes i stockänden. Värddatorns strömkälla och display används för att visa det uppmätta längderna.

 

Skördarkalibrering

DPIIDTT2550x840

 

Skalman® är Haglöf Swedens världsledande skördarkalibreringsmjukvara och ingår i ett lättanvänt och mångsidigt system som är kompatibelt med de flesta apteringsdatorer på marknaden http://enligne...rel/. Med Skalmansystemet har ett nytt mätsätt som kallas för flexibel mätning (även flex-klavning och friklavning) introducerats. Användaren kan välja mätställe för diametermätning på stammen och är inte bunden till särskilda intervaller. Olämpliga mätställen med grenvarv och skador kan undvikas, och man kan också mäta på så många ställen man anser är nödvändigt för att ge en rättvis bild av stammen.

 

Timmermätning

DPIIDTT3550x840

 

Digitech Tape är utmärkt för att mäta timmer. Knyt längddatan till övrig information om stocken såsom trädslag, klass, kvalitet och annat.

 

Diametermåttband

DigitechTape550x840

Tillsammans med lämplig mjukvara kan Digitech Tape användas som diametermåttband och då med DP II eller Digitech Professionals datorterminaler.

pdf Digitech Tape produktblad (584 KB)