Mätklavar
Open Search & Language Switcher

Använd DP DME tillsammans med DP II eller Digitech Professional för att mäta avstånd med ultraljud i provytan.

DP DME DPII550x840

DP DME Ultraljudsmätare

DP DME är ett tillbehör som används med dataklavarna DP II eller Digitech Professional och fästes direkt på klavarnas comport. DP DME använder sig av samma väl beprövade ultraljudsteknik för att mäta avstånd till transpondern T3 som våra välkända VL5, Vertex och DME-mätare. I ett komplett DP DME system ingår DP DME modul, T3 transponder, centrumkäpp och adapter för att fästa T3 och som medger mätning i en full cirkel. För att DP DME ska fungera behöver du också kompatibel mjukvara i din DP dataklave.

 DPDME DPII550x840

Från trädets mitt till provytans centrum

DPDME DPII 2 550x840

DP DME räknar avståndet från trädets mitt till provytans centrum där T3 är placerad på käppen cialis black. Dataklaven DP II med lämplig mjukvara tar emot, sparar och behandlar datan.

 

pdf DP DME produktblad (1.21 MB)