Mätklavar
Open Search & Language Switcher

Digitech® Professional dataklave är ett pålitligt och mångsidigt redskap i skogen och på industrier. Digitech Professional finns i flera skallängder och skaltryck och kan beställas med mjukvara för alla möjliga applikationer för diametermätning. Kompatibel för skördarkalibrering med Skalman v6. För skördarkalibrering med nya standarden StanForD 2010 använder du Haglöf Swedens dataklavemodell DP II. Produktionen av Digitech Professional upphör i mars 2014 - se DP II!

 DP550x840

Digitech Professional

Digitech Professional är en mångsidig, tålig och kraftfull dataklave för skogs- och timmermätning. Stor lagrings- och bearbetningskapacitet och framförallt ett stort urval proffsiga mjukvarulösningar gör att Digitech Professional blir oumbärlig för diametermätning. Testad, certifierad och godkänd av flera oberoende instanser används Digitech Professional idag inom nationella skogsinventeringar i ett flertal europeiska länder, inom skogsbolag och organisationer och av alla ledande skördartillverkare.

 

Redo för fältdatainsamling

Digitech Professional dataklave - en trotjänare för skogsinsamling

 — Programmerbar — stort urval färdiga mjukvaror — 

— insamling och bearbetning i fält — fällbara skänklar —

— avtagbar datorterminal — flerspråkigt operativsystem —

— beröringsfritt mätsystem — inbyggt NiHm-batteri —  

— låg strömförbrukning — tålig och hållbar

 

Digitech Professional dataklave

Testad. Certifierad. Godkänd.

app100x840

Färdig mjukvara eller skräddarsydd lösning? Berätta om hur du jobbar med fältdatainsamling idag och hur du skulle vilja jobba imorgon. Tillsammans kommer vi fram till den optimala lösningen för dig och din organisation!

 

Vill du börja genast med ett effektivare arbetssätt?

Haglöf Sweden har utvecklat programvaror för fältdatainsamling och -bearbetning i 25 år. Vi har en bred och gedigen kunskap - och ett stort mjukvarubibliotek med färdiga lösningar och program som vi kan hämta idéer från. Detta sparar tid och pengar för dig och du kan påbörja ditt nya arbetssätt mycket snart.  

Datakraft

Navigera 550x840

Digitech Professional har stor kapacitet att bearbeta insamlad data direkt i fält. Beroende på installerad mjukvara kan du t ex arbeta med prislistor och volymberäkningar och få en prislapp på ett uppmätt bestånd. Du kan arbeta med Bluetooth GPS, spara positioner, navigera och beräkna hela ytor. 

Tillbehör

 

 

DP DME - Avståndsmätare

DPDME 320x230

DP DME är ett ultraljudssystem med en mätmodul som fästes direkt på klavens comport och används tillsammans med transponder T3 för att beräkna avstånd i provytor. DP DME är anpassad för användning tillsammans med Digitech Professional och DP II dataklavar och mjukvara.

 

Radio Enterknapp

RadioEnterKey 320x230

Fabriksmonterad radio enterknapp för registrering med rörliga handtaget på klaven.

 

   
 

Digitech® Tape

DigitecTape 320x230

Digitech Tape är ett elektronisk måttband för digital registrering av stocklängder. 

 

Vinklad display

Vinkel 320x230

Adapter till dataterminal lämplig för stockmätningsapplikationer.

   

Digitech® Keyboard

KeyBord 320x230

Tangenbord för enklare arbete vid stora datamängder och alfa-numeriska värden.

Gator Eyes

Gator 320x230

Gator Eyes laserpekare för diametermätning och övrehöjdsdiameter från avstånd.

   

Hållare bälte

BeltHolde 320x230

Hållare för bälte för skallängder upp till 65cm.

Bluetooth® skrivare

Printer 320x230

Vi erbjuder också tillbehör som GPS och skrivare för fältbruk.

 

 Download Leaflet