Mätklavar
Open Search & Language Switcher

 Med DP GPS kan du navigera snabbt och säkert med din dataklave!

DP GPS DPII550x840

DP GPS - Globalt positioneringssystem

Med en DP GPS-modul förvandlas din dataklave till en GPS-mottagare. Du kan positionera och navigera - samtidigt som övrigt fältarbete utförs. Modulen kontrolleras och drivs genom dataklaven och ingen extra strömkälla behövs. DP GPS monteras på dataklavens com-port och fungerar som en integrerad del av klave och mjukvara. Ingen extra uppkoppling mellan instrumenten behövs, och du har färre saker att hålla reda på i skogen. GPS-modulen är dessutom så liten och lätt att den knappt märks när den är monterad på dataklaven. DP GPS finns också i en kombinationsmodul där också avståndsmätare ingår - DP GPS DME.

DP GPS och DP GPS DME har 33-kanalsmottagare och stödjer flera olika satellitsystem som GPS (USA), Glonass (Ryska), Galileo (EU) och GZSS (Japan). DP GPS stödjer även korrigering med hjälp av SBAS: WAAS (Amerikanskt), EGNOS (Europeiskt) och MSAS (Japanskt) vilka förbättrar positionering i svår terräng. Noggrannheten når upp till 2.5m i öppen terräng, och algoritmer kan förutsäga satellitpositioner upp till tre dagar med hjälp av data från de senaste konstellationerna under upp till en månads tid i DP GPS.

 

Positionering av provytecentrum

DP GPS Plott 550x840

 

DPGPS

Beroende på vilken applikation du använder och kör i dataklaven finns massor av möjligheter till effektivt fältarbete: positionering av provytor, beståndpunkter och områden med särskilda naturhänsyn. Du kan sätta koordinater för enskilda träd och virkestravar vid skogsbilvägar. Det finns möjlighet att göra en spårlogg av beståndsgräns - eller varför inte hela fastigheter - och låta din dataklave räkna ut arealen. Förutom positionering kan du navigera till kända punkter med hjälp av DP GPS och dataklave med programvara. Överför koordinater på t ex enskilda träd eller provytor från din PC till dataklavens applikation och navigera tills dessa för att utföra inventeringsarbetet. Om du har kombinationsmodulen DP GPS DME kan du (förutom allt som beskrivits ovan) också mäta provyteradien med hjälp av Haglöf Swedens beprövade och välkända ultraljudsteknik.

Vid arbete med Haglöf Swedens programvara Estimate Kraft för DP II dataklave kan du t ex mäta och märka ut farliga träd samt spara position för dessa träd. Se information för VL5 och L5 och farliga träd funktionen (Tree Limit) i dessa instrument. Din mätdata skickas till uppföljningsteamet som snabbt hittar rätt trädindivider som markerats för åtgärd.


pdf DP GPS produktblad (633 KB)