Mätklavar
Open Search & Language Switcher

 Använd DP GPS DME-modulen med din DP dataklave för att navigera, positionera och mäta avstånd. Mer och bättre fältdata på kortare tid!

DP GPD DME DPII550x840

DP GPS DME - Globalt positioneringssystem och avståndsmätare i ett 

Anvnd DP GPS DME-modulen för att navigera och registrera koordinater med din DP dataklave, samt mäta avstånd med den välkända och beprövade ultraljudstekniken från Haglöf Sweden. DP GPS DME styrs och kontrolleras helt av dataklaven och dess mjukvara och använder klavens batteri, processor, minne och display. När DP GPS DME-modulen är monterad på klavens com-port märks den knappt och påverkar varken balans eller vikt.

DPGPSDME  

DP GPS DME har en 33-kanalsmottagare som stödjer olika satellitsystem som GPS (US), GLONASS (Ryssland), Galileo (EU) och GZSS (Japan). DP GPS correction använder SBAS: WAAS (Amerikansk), EGNOS (Europeisk) och MSAS (Japansk) och förbättrar positionering i svår terräng. Noggrannhet ner till 2.5m i öppen terräng och med algoritmer som kan förutsäga satellitposition upp till 3 dagar med hjälp av data från upp till en månads konstellationer.

 

Positionera ytcentrum och mät från trädets mitt

 

DP GPS Plott 550x840

 

Klavens mjukvaruapplikation styr alla funktioner och ger många möjligheter, såsom positionering av provytor och särskilda naturhänsynsområden, koordinatbestämma specifika objekt och träd, logga koordinater för timmertravar vid väg och mera. Du kan logga positioner medan du rör dig utmed en yta eller en fastighets gränser och beräkna den totala arean. Dataklaven kan förladdas med positioner för att du sedan använder klaven med DP GPS-modulen och navigerar till dessa punkter. Med ett program som Estimate Kraft i DP-klaven har du stora möjligheter att spara tid om du mätt och positionsbestämt farliga träd med hjälp av t ex L5s Tree Limit funktion och satt koordinater för dessa träd. Din mätdata kan snabbt och enkelt överföras till uppföljningsteamet som direkt hittar de objekt som bedömts som farliga och behöver åtgärdas.

DME-funktionen i DP GPS DME använder Haglöf Swedens välkända ultraljudsteknik som verkligen fungerar i skogen! Använd DME-funktionen för att mäta avståndet mellan träd och ytcentrum. Medan du mäter och registrerar träddets diameter med dataklaven bedöms avståndet till ytcentrum korrekt och noggrant med ett kompenserat värde från trädet mitt. Ett komplett DP DME-system innehåller mätmodulen samt en transponder T3 med centrumkäpp och adapter. Mjukvara till dataklaven inkluderas inte med modulerna.


pdf DP GPS produktblad (633 KB)