Höjd, avstånd & lutning
Open Search & Language Switcher

Artikelindex

DME är ett klassiskt instrumentsystem med ultraljudsteknik. Perfekt för cirkelytetaxering!

 

DME Avståndmätare

Med DME mätinstrument och transponder T3 kan du snabbt mäta och få besked om avstånd i provytan. Om du behöver mäta t ex vägbredd kan du använda två DME-mätinstrument och tillsammans med en kollega löpande kontrollera att bredden mellan er stämmer. Den välbeprövade ultraljudstekniken i DME återfinns i flera instrumentsystem från Haglöf Sweden, och är mycket användbar vid just skogsmätning. Ultraljud fungerar nämligen där andra tekniker fallerar - signalerna hittar den närmaste vägen till referenspunkten, runt hinder och tät växtlighet.

 

 

Tät skog och undervegetation...

... inga problem för DME

Ultraljudsteknik fungerar verkligen i skogen

Haglöf Swedens ultraljudssystem som Vertex IV, DME, VL5 och Postex är väl beprövade och testade för mätningar i skogar över hela världen. 

 

Cirkelyta 360°

Med Transponder T3 fäst på centrumkäppen som placerats i mitten av cirkelytan är det enkelt att hålla koll på om trädet befinner sig innanför eller utom ytans gränser. När T3 sitter på spridaren högst upp på käppen tar den emot och återsänder ultraljudet i en full cirkel.

 

BAF - Grundyta

BAF-funktionen kan användas för att veta om trädet ska räknas in i ytan. 

 

DME - DME

Att använda två DME-instrument som mäter mot varandra är praktiskt vid kontroll av bredd vid kraftledningsgator och annat. Ett av instrumenten ställs in för att fungera som transponder och avståndet mellan de båda DME-enheterna visas kontinuerligt i den lilla instrumentdisplayen. 

pdf DME produktblad (2.12 MB)