Höjd, avstånd & lutning
Open Search & Language Switcher

Artikelindex

Oregelbundna ytor kan mätas med hjälp av ultraljudsteknik i XScape. 

 

 

XScape arealmätare

Mätinstrumentet XScape använder ultraljud för att mäta avstånd. Instrument baseras på teknik och utformning från Haglöf Swedens välkända Vertex IV.

Med hjälp av ett antal avstånd uppmätta på en yta beräknas den total arealen på ytan. I ett komplett XScape-system ingår förutom det specialprogrammerade mätinstrumentet också en transponder T3 och centrumkäpp med spridare för denna transponder. Mätdata från XScape är användbar för att beräkna åtgång av plant, frö eller gödsel.

XScape använder ultraljud för att mäta avstånd upp till 30 meter.

 

Beprövad ultraljudsteknik har många användningsområden!

  1. Placera centrumkäppen med transponder T3 monterad i ytans centrum.
  2. Gå runt ytan och mät från olika positioner avstånden till transpondern.
  3. Den totala arealen räknas ut i XScape och presenteras i m2 direkt i instrumentets display. Upp till 64 olika mätpunkter kan tas på varje yta.
  4. Ultraljudet som används i XScape är samma välbeprövade teknik som återfinns i Haglöf Swedens proffsinstrument Vertex IV, DME, Postex och VL5. Instrumenten och tekniken är mycket pålitliga och används över hela världen där noggrannhet krävs i fältmätningsresultat.