Höjd, avstånd & lutning
Open Search & Language Switcher

Artikelindex

Med EC II mäter du snabbt och säkert lutning och höjder i skog och mark. 

EC II Haglöfs elektroniska höjdmätare

• Enkel användning med tre knappar •

• Hög noggrannhet på vinkelmätning •

 • Mät höjd från valfritt avstånd •

• Snabba, säkra elektroniska resultat  •

• Många nöjda användare över hela världen •

EC II är mycket enkel att använda och ingår i varje skogis basutrustning. Vinklar och trädhöjder mäts snabbt och resultatet presenteras direkt i instrumentets display. Mätresultatet blir säkrare eftersom felkällorna blir färre - inga skalavläsningar eller huvudräkning behövs när du arbetar med EC II!

Höjd

  • Mät upp och ställ in avståndet till trädet i EC II. Mät avståndet med trådmätare eller måttband.
  • Sikta på rot/marknivå och tryck av. Vinkeln till roten mäts och låses/visas i displayen.
  • Sikta mot den höjd som ska mätas och tryck av. Vinkeln mäts. 
  • Höjden mellan vinklarna räknas ut med det inställda avståndet och presenteras i displayen. 

 

Vinkel

 

  • Sikta på det objekt du vill mäta och tryck av.
  • Displayen visar vinkeln.

pdf Haglöfs elektroniska clinometrar produktblad (1.24 MB)