Höjd, avstånd & lutning
Open Search & Language Switcher

Artikelindex

L5 Laser för avstånds-, vinkel- och höjdmätning är ett utmärkt val för mätarbete längs kraftledningar och vägar.

L5 550x840

L5 Laser

L5 erbjuder ett stort mätområde från mindre än en halv meter upp till flera hundra meter. 
Olika metoder kan användas för att mäta höjder beroende på t ex hur du är placerad i förhållande till mätobjektet.
L5 är kraftigt konstruerad och har ett balanserat instrumenthölje i klarblå färg.
Du kan lagra och bearbeta mätdata direkt i instrumentet. Inbyggt uppladdningbart batteri, tätad elektronik och enkelt gränssnitt är självklarheter.
Md L5 kommer många användbara funktioner, t ex för att mäta farliga träd och deltahöjder vid ledningar. 
Mätresultaten kan sparas eller överföras i fält med Bluetooth® eller IR till dataklave och handdator.

Specialmodeller med anpassad firmware finns i L5 Custom, t ex för travemätning och för mätning i mörka miljöer som gruvor och grottor. L5 levereras med bärrem och mjukt fodral i en aluminiumlåda.

 

 

Avstånd

 

Höjder

 

Vinklar

   
L5 Laser har hög noggrannhet och stort mätområde och kan mäta avstånd från mindre än en halvmeter upp till 700 meter. På bilden är instrumentet monterat på ett stativ (tillbehör).  

Välj mellan olika metoder för höjdmätning

  • Enpunktsmätning
  • Trepunktsmätning
  • Tvåpunktsmätning
  • Tvåpunktsmätning med referenpunkt
  • Tvåpunktsmätning med fast avstånd
  L5 mäter och presenterar lutning i terrängen i grader, nygrader och procent. På bilden är L5 laser monterad på ett stativ (tillbehör).

 

Höjdmätning

 

Enpunktsmätning

 

Tvåpunktsmätning

 

Trepunktsmätning

 

Tvåpunktsmätning med referens

 

Kraftledningsmätning

L5 Laser är särkilt lämplig för mätarbete vid kraftledningar Farliga träd. Linhäng, trädgräns och säkerhetsavstånd kan snabbt mätas upp och eventuella faror kan undanröjas.

 

Farliga träd

Att genom några enkla steg mäta och identifiera träd och andra objekt som riskerar att falla över ledningen, vägen eller byggnaden är ett av de mest använda funktionerna i L5. I menyn kallas denna funktion för Tree Limit. Farliga träd

Deltahöjd

Med den inbyggda s.k Delta height - Deltahöjdsfunktionen kan du genom några enkla steg mäta linhäng på kraftledningar och andra linor.Deltahöjd

 

 

Laserfilter

L5 har ett filter för lasermätning mot första, sista eller det föremål som reflekterar laserstrålen starkast. 

 

Lagring och bearbetning av mätdata

L5 Laser har lagringskapacitet på ca 2000 dataset och kan bearbeta den inmätta fältdatan för att få t ex medelhöjd inom ett bestånd eller andra uträkningar.  

 

Kommunikation

Mätvärden kan överföras med IR eller Bluetooth till Haglöf Sweden dataklavar DP II och Digitech Professional och andra handdatorer med dataformat NMEA eller ASCII.

 

Skräddarsydd L5 Laser

Fråga oss om hur L5 Laser kan anpassas ännu bättre för just det mätarbete ni vill utföra inom er organisation! 

För dig som jobbar på industri - kolla in vår L5 Custom Travemätning, en särskild L5 modell med funktioner för att räkna ut volym och mer på timmertravar och flishögar - ett jobb som kan göras av en person med ett instrument. 

För dig inom gruvindustri och som arbetar i mörka miljöer - se L5 Custom Gator Eyes, specialmodell med vår Gator Eyes laserpekare till hjälp för att mäta avstånd i mörka miljöer.

 

pdf L5 produktblad (1.35 MB)  -  pdf L5 Custom för travemäting produktblad (1.73 MB)  -  pdf L5 Custom Gator Eye produktblad (1.53 MB)