Höjd, avstånd & lutning
Open Search & Language Switcher

Artikelindex

Mät vinkel, avstånd och höjd och koordinatbestäm träd med Haglöf Swedens Postex® Laser!

 

Postex Laser

Postex® Laserinstrumentet används ofta i forskningsammanhang i fasta provytor och för att komplettera laserscannad mätdata med markmätningar. Postex Laser arbetar i ett koordinatsystem med specialanpassat stativ och tre transpondrar. Med Postex Laser sätts X- och Y-koordinat på individuella träd och andra objekt.
Mätinstrumentet erbjuder ett stort mätområde för avstånd och flera olika höjdmätningsmetoder - välj metod beroende av mätsituation och terräng. Bluetooth® och IR kan användas för att överföra mätresultaten till datasamlare. Postex Laser används med fördel tillsammans med DP II eller Digitech Professional dataklavar och anpassad mjukvara, t ex Postax för DP. 

Postex® från Haglöf Sweden finns i olika instrumentkombinationer och systemlösningar, och kan t ex beställas som en DP Postex-modul. Ultraljudstekniken som används för avståndsmätning i Postex-systemet finns då i det anpassade DP Postex-tillbehöret som fästs på dataklavens com-port och använder dess batteri och display för att fungera och visa resultat. 

  

 

Positionsbestäm trädindivider med X- och Y-koordinater och ytradie

X-och Y-koordinater erhålls vid provytan med koordinater för enskilda träd.

 

Sätt provytor och enskilda träd på kartan

Använd någon av våra dataklavar DP II eller Digitech Professional och mjukvaran Postax DP tillsammans med Postex Laser mätsystem.

Med dataklaven kan du mäta diametrar och spara dessa tillsammans med data om trädhöjd, trädslag, och trädets position med koordinater på ytan.

 

ArcGIS online

Importera och titta på insamlad data i ArcGIS 


View Larger Map

 

 

Avstånd

Avstånd kan mätas med ultraljud eller laser, beroende på hur terrängen ser ut och vad som passar bäst för tillfället.

 

Laser

 

 

Ultraljud

 

Laserteknik är lämplig för öppen terräng och långa avstånd. Postex Laser erbjuder mycket hög precision och stort mätområde. Att mäta trädhöjder med laser är bekvämt och innebär att du inte behöver flytta någon transponder från det uppsatta koordinatsystemet och då riskera att rubba positionen. På bilden ovan är Postexinstrumentet monterat på ett stativ, lämpligt för stadigare sikte (tillbehör).  

 

 

I tät skog, för cirkelytetaxering och för kortare avstånd är ultraljudsteknik lämpligt. Ultraljudsmätningen är grundläggande för Postex Lasers positionsbestämning Positionering av enskilda träd.

 

Höjder

 

 

Vinklar

 

Välj mellan flera olika metoder för att få höjdmätningsresultat. Lasermätning är bekvämt och snabbt och medger mätning utan transponder.

 

Postex Laser presenterar vinklar i grader, nygrader och procent. instrumentet är monterat på ett stativ på bilden som kan göra siktning stadigare (tillbehör).

 Höjdmätning

 

Enpunktsmätning

Trepunktsmätning

 

Tvåpunktsmätning med ultraljud

 

 

Laserfilter

Postex Laser har ett laserfilter där du kan välja mellan att mäta avståndet till det närmaste eller mest avlägsna objektet, eller det objekt som reflekterar starkast. 

 

Olika instrumentsystem för olika mätbehov

Postex-systemet kan utgöras av olika beståndsdelar, med positionsbestämning av enskilda objekt som gemensam funktion. Tillsammans med någon av våra dataklavar DP II eller Digitech Professional med mjukvaran Postax DP kan stora mängder insamlad fältdata bearbetas och sparas direkt.

 

Kommunikation

Mätvärden överförs snabbt och enkelt med Postex inbyggda IR eller Bluetooth till Digitech Professional eller DP II dataklave, eller andra handdatorer med dataformatet NMEA eller ASCII.

pdf Postex produktblad (2.08 MB)