Höjd, avstånd & lutning
Open Search & Language Switcher

Artikelindex

Vertex IV är vårt allra mest efterfrågade ultraljudsinstrument!

 

Vertex IV

Vertex är ett uppskattat arbetsredskap och har blivit ett utrustningsmåste för skogisar över hela världen. Tack vare ett tåligt aluminiumhus och enkelt gränssnitt med form och funktion anpassade efter professionell höjdmätning i tuff miljö återfinns Vertexsystemet såväl i tropikerna som i bergslandskap och kyliga norden. Vertex IV arbetar med transpondern T3 som kan placeras direkt på en trädstam eller användas med centrumkäpp. Avståndet mäts till T3, och vinkeln till rot och topp ger användaren ett pålitligt, noggrannt och snabbt höjdresultat. Perfekt också vid cirkelytetaxeringar med inbyggda grundytefunktioner.

• Ultraljudsteknik som verkligen fungerar i skogen •
• Beprövad noggrannhet & pålitliga resultat •
• Referensanvändare över hela världen •
• Inbyggda funktioner för grundytemätning•
• Bluetooth® och IR för resultatöverföring•
• Transponder T3 och centrumkäpp ingår i Vertex IV 360-graders modell •

Vertex IV levereras med bärrem i aluminiumlåda.

 

 

 

Avstånd

Ultraljudsteknik passar bra vid mätarbete i skogsmiljö. Ultraljudssignalerna söker sig runt hinder för att nå referenspunkten och avståndet räknas ut genom den tid det tar för signalerna att nå fram. Referenspunkten behöver inte synas i Vertex IV mätinstrumentets sikte för att signalerna ska nå fram. Provyteinventering

 
 

Höjder

 

Snabb och säker tvåpunktsmätning med Vertex IV: fäst T3 transponder på trädstammen på valfri höjd. Ställ in denna höjd i instrumentets meny och rör dig ifrån trädet ungefär samma avstånd som trädets höjd. Mät avståndet till trädet och två vinklar för att få höjden presenterad i displayen. Höjdmätning

 

  1. Sikta på transpondern. Tryck av och avståndet mellan dig och transpondern visas i displayen.
  2. Sikta på den höjd du vill mäta och tryck av. Höjden presenteras i Vertex display.

 

Vinkel

Mät vinkel/lutning i terrängen i grader, nygrader och procent.

 

Radie

Det är viktigt att rätt radie används vid cirkelytetaxering. Ultraljudstekniken i Vertex IV är mycket lämplig att använda för just denna mätmetod.

 

BAF vid relaskopmätning

Vertex IV har inbyggda grundytefaktorer som kan användas vid relaskopmätning. 

 

Kommunikation

Mätvärden kan överföras från Vertex IV mätinstrument till dataklavarna Digitech Professional eller DP II med inbyggd IR eller Bluetooth, eller med dataformatet HAGLOF.

 

 

pdf Vertex IV produktblad (1.72 MB)