Höjd, avstånd & lutning
Open Search & Language Switcher

Vertex 5 - Det självklara valet av instrument vid precisionsmätning!

 

IMG 0135 smal

Vertex 5

Vertex är det självklara valet av instrument för att mäta höjder, lutningar och avstånd i skogen.

Mät avstånd upp till 30 meter med en upplösning på 0,01 m även i tät vegetation och med en noggrannhet på + -1% eller bättre om instrumentet kalibrerats

Mät höjder upp till 999 meter med en upplösning på 0,1 m

Mät vinklar/lutningar 360°, 400° eller procent % med en upplösning på 0,1°

5000 datauppsättingar kan lagras i det inbyggda minnet och sparas som en CSV-fil

Bluetooth® 4.0 (BLE) kan användas för att överföra data trådlöst till enheter med Android, iOS eller Windows

(BAF) Basal Area/Grundyta Funktion för att bestämma den minsta diameter DBH som ett träd måste ha på provpunkten för att det ska räknas med på ytan

Svenska menyer

 

 

Avstånd


Ultraljudsteknik passar bra vid mätarbete i skogsmiljö. Ultraljudssignalerna söker sig runt hinder för att nå referenspunkten och avståndet räknas ut genom den tid det tar för signalerna att nå fram. Referenspunkten behöver inte synas i Vertex IV mätinstrumentets sikte för att signalerna ska nå fram.

 
 

 

HÖJDER

20200819 114016 Smal

Snabb och säker tvåpunktsmätning med Vertex IV: fäst T3 transponder på trädstammen på valfri höjd. Ställ in denna höjd i instrumentets meny och rör dig ifrån trädet ungefär samma avstånd som trädets höjd. Mät avståndet till trädet och två vinklar för att få höjden presenterad i displayen. Höjdmätning

  1. Sikta på transpondern. Tryck av och avståndet mellan dig och transpondern visas i displayen.
  2. Sikta på den höjd du vill mäta och tryck av. Höjden presenteras i Vertex display.

 

Vinkel

Mät vinkel/lutning i terrängen i grader, nygrader och procent

 

Radie

Det är viktigt att rätt radie används vid cirkelytetaxering. Ultraljudstekniken i Vertex IV är mycket lämplig att använda för just denna mätmetod.

 

 

 

Vertex 5 Product sheet