Undersökning
Open Search & Language Switcher

Borrstödet förenklar borrningen och förbättrar resultatet!

 

Borer starter550x840

Borrstöd

Borer starter2550x840

Borrstödet används framförallt när du ska ta många borrprov för att göra arbetet mindre tröttsamt, samt vid borrning i hårda trädslag och frusna träd. Borrkärnorna blir bättre, borren går rakt in i träet och din tillväxtborr kan hålla längre!

starter550x840

Borrstödet är fällbart och enkelt att ta med i fält. Med borrstödets hjälp distribueras kraften jämnare i borrningsprocessen och du kan ta stöd från magen, vilket gör arbetet mindre tröttsamt. Med mindre tryck på borrpipan kan ett borrstöd förlänga borrens livstid. 

pdf Haglöf Sweden i fält produktblad (1.26 MB)