Undersökning
Open Search & Language Switcher

 Taxeringsbältet är ett bärhjälpmedel särskilt anpassat för praktisk skogsinventering.

digitech symbol borr symbol baltesdemo cpinne symbol Symbol vertex walktax bak

 

Taxeringsbälte

Haglöfs taxeringsbälte kan utrustas för att passa just din utrustning för arbetet i skogen. Bältet är justerbart och modellen är praktisk och kan användas oavsett temperatur eller klädsel. De olika instrument du bär med dig i fält kan fästas på bältet i den ordning och hur ofta du använder dem.

Haglöf Swedens taxeringbälte har utvecklats i samarbete med proffs inom ryggsäckar och verktygsbälten och för att ge optimal avlastning för rygg och leder. Valbara tillbehör inkluderar fäste för trådmätare, handdator, tillväxtborr, klave m.m.

pdf Haglöf Sweden i fält produktblad (1.26 MB)