Programvarulösningar för Windows
Open Search & Language Switcher

HMS - ETT SYSTEM, MASSOR AV MÖJLIGHETER

HMS är ett komplett och flexibelt system för olika typer av mätprojekt och datahantering med många valmöjligheter. Systemet tillåter datautbyte mellan olika sviter och moduler och gör arbetet enkelt att överblicka, styra och rapportera.

 

Arbeta med överblick och kontroll
Använd samma gränssnitt för hela systemet
Jobba med Microsoft SQL databas
Utbyt data mellan applikationer
Utbyt data med fältutrustning

HMS

ENKELT ATT ANVÄNDA

Med ett och samma enkla gränssnitt genom samtliga applikationer är det enkelt att komma igång med HMS. Lägg t ex ofta använda funktioner först i menyn och strömlinjeforma ditt arbete.

SVITER, APPLIKATIONER & MODULER

Alla appliktioner i HMS är länkade till varandra. Data kan kopplas och utbytas. Beräkningsfunktionerna är identiska oberoende av vilken applikation du använder.

DATALAGRING

HMS använder en Microsoft® SQL server databas eller en lokal (gemensam) nätverksserver. Alla på kontoret kan jobba i och med en SQL databas för datautbyte. Du kan också skapa en egen databas.

MJUKVARULICENSER

En licens på USB-sticka är din nyckel till HMS. Installera HMS på så många datorer du vill, och plugga in USB-stickan när och där du vill jobba i programmet. Om det passar din organisation bättre kan en nätverkslicens skapas för HMS i stället för x antal samtidiga användare.

SVITER OCH MODULER

Förutom ett antal standardsviter består HMS av valbara sviter och moduler för olika användningsområden.

ComKOMMUNIKATIONSSVITEN

Kommunikationssviten är hjärtat i HMS. All kommunikation med fältinstrument som t ex DP II eller Digitech Professional dataklavar sker här. Andra sviter använder kommunikationssviten för att koppla upp mot och tala med extern utrustning. 

I kommunikationssviten finns en modul som heter Versio BuilderVersio Builder är ett användargränssnitt som används för att du ska kunna göra egen programvara för fältdatatinsamling med DP II eller Digitech Professional dataklave. För att kompilera och köra ditt program installerar du Versio DP på din dataklave. Data från Versio DP överförs till din PC som en tab-separerad textfil eller som XML file. Filer kan öppnas och läsas i Windows Excel eller Word.

VIKTIGA FUNKTIONER I KOMMUNIKATIONSSVITEN

 • Kommunicera med dataklavarna DP II och Digitech® Professional
 • Arbeta alltid med senaste programversionen i din klave
 • Håll ordning på licensnycklar
 • Ha alltid användaranvisningar inom räckhåll
 • Håll dig uppdaterad om nyheter och testversioner av program
 • Exportera data till pdf, XML eller Excel eller skriv ut data från klaven
 • Använd Versio Builder för att utforma egen mjukvara till DP II och Digitech® Professional med Versio DP

AdminADMINISTRATIONSSVITEN

I Administrationssviten i HMS hanterar du systeminställningar, databaser och licenser.

 • License manager
  • Modulerna i HMS kräver licensiering. För att hantera licenser, installera USB-stickan som inkluderades med den första licensierade HMS-modulen på din PC.
  • För att köpa fler moduler kan du helt enkelt registrera dig och lägga en beställning i License manager. Du får en kod för att låsa upp modulen.
  • HMS kan installeras på hur många datorer som helst, men USB-stickan måste vara installerad på den dator du arbetar på. Om din dator krashar eller försvinner kan du alltså fortsätta arbeta med HMS på en annan PC med hjälp av din USB-sticka. 
 • Hantera databaskoppling
  • HMS jobbar med Microsoft® SQL databas, och företrädelsevis SQL server express från Microsoft (kan laddas ner och användas gratis).
  • Oberoende databaser kan skapas i HMS. Data sparas och bearbetas i databasen. Viss data kan också importeras och återanvändas. När du startar HMS första gången skapas en administrations-databas.

ShortcutsGENVÄGAR

SVITER, MODULER OCH APPLIKATIONER

TIMBER CRUISE SUITE

LOG SCALE SUITE

TCruise is the market leading cruising software in North America. Together with the HMS Haglof Management System, you can work with one complete forest system in the Timber Cruise Suite.The Timber Cruise Suite (TCruise) is the most tested and approved, robust, complete and comprehensive forest analysis system available. Use to collect inventory data to your own specifications. Calculate volumes using powerful profile equations or a wide range of traditional volume equations or tables. Perform detailed statistical and financial analyses. Produce professional looking reports customized with your company logo and contact information. Manage all of your spatial data in a convenient desktop geographic information system. Store and manage all of your forest information in one powerful SQL database. This is the most complete and complex system available, under constant development and growing organically with thousands of operators worldwide. The Log Scale Suite for HMS Haglof Management System is a versatile and comprehensive log scaling and log inventory management system to create and manage contracts, price lists, tickets and loads as well as scale logs and manage log inventories. Calculate volumes using a wide range of volume equations and tables including Doyle, Scribner, International and the Japanese Agricultural Standard (JAS) commonly used in the export industry. 

Read More about Timber Cruise Suite

Read More about Log Scale Suite

VERSIO BUILDER MODULE

MAP MODULE

Versio Builder inkluderas i Kommunikationssviten och är en applikation för att göra mjukvaror till dataklavarna DP II och Digitech ProfessionalVersio DP används i klaven för att köra programmet, och data överförs som text-separerad fil eller XML-fil till PC. Filerna kan öppnas och läsas i Microsoft Word eller Excel.

The Timber Cruise Suite includes a map module that is fully integrated with your forest inventory system. 

Draw and import maps and link with properties, tracts, stands, plots and more. Plots can be map generated already in the planning phase, and exported to diffrent field equipment devices to support GPS navigation in the field.  Plot summary data can be displayed on your map and analyzed spatially. 

Read More about Versio Builder Read More about Timber Cruise Suite

KUNDANPASSADE SVITER

HMS kan också levereras med sviter särskilt utformade och anpassade efter din organisations behov för effektivt och strömlinjeformat arbete.

Exempel på kundanpassning av en svit kan gälla gallringsuppföljning. Data körs mot en central Microsoft® SQL databas. Fältinsamling görs med DP II med installerad mjukvara för gallringsuppföljning. Fältdatan importeras med kommunikationssviten och lagras i databasen. Med hjälp av HMS kraftfulla rapporteringsverktyg skapas utförliga rapporter med färdiga beräkningar. Snabbt, enkelt och med få felkällor.

 

 

 


Få informatnon om uppgraderingar för HMS och andra nyhter.

-> Prenumerera på Skog och markvärdering <-

 

Haglöf Sweden AB är medlem i Swedish Software