Programvarulösningar för Windows
Open Search & Language Switcher

Skriv ditt eget datasamlingsprogram till DP II och Digitech Professional

 • Skräddarsy ditt fältdataprogram med hjälp av Versio Builder för din PC
 • Kör program i Versio DP på din DP II eller Digitech Professional dataklave
 • Gör så många olika program som du behöver
 • Gör program till andra Versio DP-användare

Versio Builder i HMS Haglöf Management Systems

dpVersio Builder är en modul i Kommunikationssviten i Haglof Management Systems. Versio Builder används för att göra egna datainsamlingsprogram för dataklavarna DP II och/eller Digitech Professional.

För kompilering och för att köra ditt program ska mjukvaran Versio DP installeras i din DP II eller Digitech Professional. Data från Versio DP överförs till din PC som en tab-separerad textfil eller som en XML-fil. Filerna kan öppnas och läsas i t ex Windows Excel, Word eller importeras till en databas.

Versio kan göras i två nivåer: Header och Data. Datanivån kan innehålla variabler som namn, datum, koordinater och annat. Header används huvudsakligen för att identifiera filen.

VARIABLER

Versio kan innehålla olika variabler

NUMERISK

Numerisk data från mätskala eller klavens tangentbord

 • Name: Variabelnamn.
 • Caption: Namn som visas i klavens display.
 • Min: Minsta införda värde.
 • Max: Största införda värde.
 • Step: Öka eller minska numeriskt värde med ett steg.
 • Scale: Ställ in som True om data ska införas med hjälp av mätskalan.
 • Counter: Automatisk ökning med 1.
 • Repeat value: Repetera föregående värde.

DECIMAL

Lagra numerisk data med decimaler från mätskalan eller klavens tangentbord

 • Name: Variabelnamn.
 • Caption: Namn som visas i klavens display.
 • Min: Minsta införda värde.
 • Max: Största införda värde.
 • Decimals: Ställ in antal decimaler.
 • Scale: Ställ in som True om data ska införas med hjälp av mätskalan.
 • Repeat value: Repetera föregående värde.

TEXT

Variabel för att lagra text från mätskala eller klavens tangentbord

 • Name: Variabelnamn.
 • Caption: Namn som visas i klavens display.
 • Max Length: Max antal bokstäver.
 • Scale: Ställ in som True om data ska införas med hjälp av mätskalan.
 • Bluetooth: Ställ in som True om data ska införas med hjälp av Bluetooth.
 • Repeat value: Repetera föregående värde.

LISTA

Lagra fördefinierade och valda värden i programmet

 • Name: Variabelnamn.
 • Caption: Namn som visas i klavens display.
 • List: Namn på olika element valda i listan.
 • Repeat value: Repetera föregående värde.

DATA

Variabel för att lagra numerisk data från mätskala eller klavens tangentbord

 • Name: Variabelnamn.
 • Caption: Namn som visas i klavens display.
 • Scale: Ställ in som True om data ska införas med hjälp av mätskalan.
 • Date format: Väl om datum ska visas som YYYY/MM/DD eller MM/DD/YYYY.
 • Repeat value: Repetera föregående värde.

SKALA

Inställningar i mätskalan används för att läsa in värden såsom diametrar från klavens mätskala och lagra i variabler.

 • Name: Variabelnamn.
 • Caption: Namn som visas i klavens display.
 • Divisor: Divisionsfaktor för skala.
 • Gator Eyes: Lägger till 25.4mm till mätvärde om Gator Eyes används.

JA/NEJ

Enkel JA/NEJ variabel

 • Name: Variabelnamn.
 • Caption: Namn som visas i klavens display.
 • Repeat value: Repetera föregående värde.

BERÄKNINGAR

Används för att utföra enkla beräkningar

 • Name: Variabelnamn.
 • Caption: Namn som visas i klavens display.
 • Calculation: Beräkningsmodell (aritmetisk beräkning finns).
 • Parameters: Beräkningsparametrar; aritmetiskt medeltal
 • Repeat value: Repetera föregående värde.

VERTEX

Inställning för överföring av höjddata från Vertex via dataklavens IR-mottagare

 • Name: Variabelnamn.
 • Caption: Namn som visas i klavens display.
 • Divisor: Divisionsfaktor för Vertex mätvärden.
 • Bluetooth:Ställ in som True om data ska införas med hjälp av Bluetooth.
 • Repeat value: Repetera föregående värde.

DIGITECH TAPE

Inställningar för Digitech Tape och för att koppla till port.

 • Name: Variabelnamn.
 • Caption: Namn som visas i klavens display.
 • Measure mode: Använd Digitech Tape för att mäta diameter eller längd.
 • Repeat value: Repetera föregående värde.

POSTEX

Variabel som startar dataklavens IR-mottagare för att lagra överförd mätdata från Postex-instrumentet

 • Name: Variabelnamn.
 • Caption: Namn som visas i klavens display.
 • Divisor: Räknedelare för mätdata från Postex.
 • Bluetooth: Ställ in som True om data ska införas med hjälp av Bluetooth.
 • Repeat value: Repetera föregående värde.

GPS

GPS-variabel för att koppla dataklavens Bluetooth till GPS med Bluetooth

 • Name: Variabelnamn.
 • Caption: Namn som visas i klavens display.

Exampel: Versio program

 
VBI
Ett program för cirkelytetaxering med fyra header-variabler och sex datavariabler.
 

Headervariabler

 • Taxeringens namn: Namn på ytan
 • Datum: Datum
 • Inventeringstyp: Ny eller återbesök
 • Koordinater: GPS-koordinater för ytan

Datavariabler

  • Trädposition: Position från Postex
  • Trädslag: Namn från lista
  • Diameter: Uppmätt diameter
  • Höjd: från Vertex eller manuellt införd
  • Grad: Ställ grad 1 till 5
  • Nummer: Automatisk numrering

 

Versio programfil

<HeaderVars>
<ItemName="Survey Name"Caption="Sur"Type="2"MaxLength="10"Scale="1"Bluetooth="0"/>
<ItemName="Date"Caption="Date"Type="4"Scale="0"DateFormat="1"/>
<ItemName="Survey Type"Caption="SurTy"Type="3"List="New;Revisit;"/>
<ItemName="Coordinate"Caption="Coor"Type="7"/>
</HeaderVars>
<DataVars>
<ItemName="Tree Position"Caption="Pos"Type="8"Factor="0,000000"Repeat="0"Bluetooth="1"/>
<ItemName="Species"Caption="Spc"Type="3"List="Pine;Spruce;Beech;Oak;"Repeat="1"/>
<ItemName="Diameter"Caption="DBH"Type="5"Factor="0,000000"GatorEyes="0"/>
<ItemName="Height"Caption="Hgt"Type="1"Min="3"Max="20,0"Decimals="1"Scale="1"Repeat="0"/>
<ItemName="Grade"Caption="Gr"Type="0"Min="0"Max="5"Step="1"Scale="0"Counter="0"Repeat="1"/>
<ItemName="Number"Caption="No"Type="0"Min="0"Max="9999"Step="1"Scale="0"Counter="1"Repeat="0"/>
</DataVars>

Exampel på mjukvaror 

Haglöf Sweden har utvecklat mjukvaror för mätarbete i skog och fält ända sedan sent 1980-tal. Vi har ett stort programurval till Dp II och Digitech Professional, och även till olika handdatorer. Fråga oss om en lösning som passar dig för ditt arbete och din organisation!

MJUKVAROR FÖR SKOGSINVENTERING

Koppla en GPS med Bluetooth till datorterminalen för din dataklave och använd Digitech® Tape som ett diametermåttband. Lagra data om områdets ID, GPS-koordinater, inventerare, datum, områdets yta och storlek, trädslag, skador, diametrar, höjder och mer. Programmet kan skräddarsys för den mätdata du vill lagra och beräkna. Skogsinventering

MJUKVAROR FÖR STOCKMÄTNING

Använd Digitech® Tape på din dataklave DP II eller Digitech® Professional för att mäta stocklängder. Lagra mätdata som Ticket-ID, datum, trädslag, skador, diametrar, längder, grad och mer.

MJUKVAROR FÖR FORSKNING

Jobba med dataklaven och GPS med Bluetooth® och använd Postex® instrumentsystem  för att bestämma trädkoordinater. Lagra data om ytans ID, datum, trädslag, diametrar, höjder och trädens X & Y koordinater som överförts från Postex.Positionering av enskilda träd

Haglöf Sweden AB är medlem i Swedish Software